PowertoMario
Tanooki Mario
Nocturnesthesia

Info

Position:Courage
Record:6-2-0
Matches
Week 1WinPowertoMario, secretlyasliver1:24:17, 1:32:09vs1:28:19, DNF
Week 2WinPowertoMario1:30:14vsDNF
Week 3LossPowertoMario1:47:46vs1:41:36
Week 4Losssecretlyasliver, PowertoMarioDNF, DNFvs2:07:20, 2:07:38
Week 4WinPowertoMario, Mundungu2:10:06, 2:11:25vsDNF, DNF
Week 5WinPowertoMario1:34:56vs1:37:46
Week 7WinMundungu, PowertoMario1:31:15, 1:42:56vs1:44:44, DNF
Week 7WinPowertoMario, secretlyasliverDNF, DNFvsDNF, DNF

Info

Position:Courage
Record:6-4-0
Matches
Week 1WinBydey, PowertoMario1:31:18, 1:39:08vs1:33:58, DNF
Week 1WinPowertoMario, Jawsomesauce1:38:37, 1:41:03vs1:43:16, 1:47:49
Week 2LossPowertoMario1:48:44vs1:39:59
Week 3LossPowertoMario2:10:59vs2:04:17
Week 4WinPowertoMario, Jawsomesauce0:49:36vsDNF
Week 5WinPowertoMario1:04:11vsDNF
Week 6WinPowertoMario2:04:10vsDNF
Week 7LossBydey, PowertoMarioDNF, DNFvs1:22:52, 1:27:34
Wild Card RoundWinPowertoMario, Jawsomesauce1:45:07, 1:58:04vs1:48:51, 1:54:55
Round 2LossJawsomesauce, PowertoMarioDNF, DNFvs1:41:29, 1:43:57