sozsozsoz
Psyduck
skovacs1

Info

Position:Power
Matches
Week 1Losssozsozsoz, SorcererFinch1:42:19, 1:43:43vs1:41:42, 1:42:08
Week 1LossTenit, sozsozsoz1:40:59, 1:43:07vs1:41:30, 1:41:44
Week 2Winsozsozsoz1:39:39vs2:00:02
Week 4WinTenit, sozsozsoz1:52:45, 1:57:31vs2:07:17, 2:14:16
Week 4WinTenit, sozsozsoz1:46:55, 1:49:09vsDNF, DNF
Week 5Winsozsozsoz1:31:49vsDNF
Week 6LosssozsozsozDNFvs2:30:41